Posts Tagged ‘Tập Cận Bình’


Thanh trừng đồng minh thân cận, Tập Cận Bình nhắm vào giới nhà giàu TQ

Friday, August 27th, 2021

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Xi’s leftward shift to a socialist China is for real”, Nikkei Asia, 26/08/2021.

Biên dịch: Phan Nguyên

(more…)

Cuộc khủng hoảng kế nhiệm sắp tới của Trung Quốc

Thursday, July 22nd, 2021

Nguồn: Jude Blanchette & Richard McGregor, “China’s Looming Succession Crisis”, Foreign Affairs, 20/07/2021.

Biên dịch: Phan Nguyên

22/7/2021

(more…)

Phương thức kiểm soát xã hội TQ dưới thời Tập Cận Bình

Saturday, July 3rd, 2021

Nguồn: “China’s methods of surveillance: They’re always looking at you”, The Economist, 23/06/2021.

Biên dịch: Nguyễn Thanh Hải

Các Đảng viên tham gia việc giám sát dân thường và giám sát lẫn nhau như thế nào?

(more…)

Tin tình báo “chấn động” về Trung Cộng

Thursday, July 1st, 2021