Posts Tagged ‘thái hóa lộc’


Bình Luận: Tìm Sự Thật Ở Đâu (Thái Hóa Lộc)

Wednesday, April 14th, 2021

Thời đại này là thời đại đồ giả lộng hành: bác sĩ giả, vaccine giả, khẩu trang giả, bằng giả… Tin tức thì ít xít ra nhiều, cắt xén, thêm mắm muối, kèm theo lời bàn khiến người đọc phân vân:

Thái Hóa Lộc

Nghe âm thanh do Đỗ Hiếu đọc

Tin giả – Fake News hay Tin vịt đã trở thành cơn dịch thời đại tràn lan khắp địa cầu và nhất là tại đất nước Hoa Kỳ khởi đi cuộc bầu cử 2020. Fake news – Tin giả như những cơn lũ tràn lên trên mạng xã hội, truyền thành, truyền hình và lời đồn đại mang theo một loại virus không tên, không dáng, không màu, không mùi gieo rắc tính hoài nghi. Bệnh hoài nghi dễ sinh ra vô cảm, ngờ vực, đưa đến trầm cảm, hoang tưởng, vẽ ra mưu này, kế nọ không ngoài chủ đích phục vụ một khuynh hướng chính trị đảng phái hoặc gần hơn là cá nhân, phe nhóm.

(more…)