Posts Tagged ‘chính trị’


Clinton trả tiền về vụ “thông đồng Nga- Trump”

Tuesday, February 15th, 2022

Cập nhật mới nhất trong cuộc điều tra của Cố Vấn Đặc Biệt John Durham:

(more…)

Bình luận: Chế độ Dân chủ Xã Hội Hoa Kỳ (Đại Dương) – bài và âm thanh

Friday, March 5th, 2021

                                                               Đại-Dương

Trong Hiến pháp Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ có hiệu lực từ năm 1789 đã cân bằng chế độ tam quyền phân lập: Hành pháp, Lập Pháp, Tư Pháp mà tương tác lẫn nhau. Sau đó, có thêm ngành báo chí được công nhận là đệ tứ quyền để giám sát ba ngành đầy quyền lực kia.

Nghe âm thanh do Đỗ Hiếu đọc
(more…)