Posts Tagged ‘Hungary’


Diễn biến mới: Hungary bất ngờ tuyên bố không phản đối vận chuyển vũ khí tới Ukraine qua lãnh thổ của mình.

Tuesday, July 19th, 2022

THỨ BA, 19/07/2022, 18:57

“EU PRAVDA”  THỨ TƯ, ngày 19 tháng 7 năm 2022, 18:57 

(more…)