Posts Tagged ‘Nga rối loạn’


‘Họ đã lừa dối chúng tôi ở khắp nơi’: Quân đội nói cuộc chiến của Nga đang ở trong tình trạng hỗn loạn

Wednesday, May 4th, 2022
The Daily Beast
Ukraine đang tấn công

Allison Quinn – Thứ 4, ngày 4 tháng 5 năm 2022, 8:26 sáng· 3 phút đọc

(more…)