Posts Tagged ‘tập cận bình’


Bình luận Đại Dương – Joe Biden dọa, Tập nạt

Tuesday, March 16th, 2021

Đại-Dương

Hai tháng trôi qua mà mối quan hệ Mỹ-Trung vẫn mù mờ đã cho dư luận thấy rõ hai điểm căn bản: (1) Chính quyền Joe Biden chưa chứng tỏ chiến lược “cứng rắn” đối với Trung Quốc. (2) Nhà nước Tập Cận Bình không che dấu ý đồ đè bẹp Hoa Kỳ.

Nghe âm thanh do Đỗ Hiếu đọc

Chính quyền Biden: miệng cứng, lòng mềm

(more…)