Sông Mekong

Spread the love

Về số phận của sông Mekong và Miền Tây Việt Nam do những đập thủy điện từ Trung Quốc và các nước ASEAN