Về chúng tôi: Chống Bành Trướng

Nếu quý vị và các bạn đang tìm hiểu về chủ nghĩa bành trướng trên thế giới hiện nay, thì quý vị và các bạn đã đến đúng nơi! Chúng tôi mong muốn được thân thiện và gần gũi với quý vị.

Chúng tôi qua trang mạng này sẽ giúp quý vị và các bạn thấy được những hành động bành trướng trên thế giới, đặc biệt là ở Đông Nam Á, Đông Á, Biển Đông và hiện nay tại Ukraine do những hành động của nhà nước độc tài như Trung Quốc đỏ, Nga hiếu chiến… Ngoài ra chúng tôi cũng cần thêm những thông tin hiện tại về đề tài này, xin vui lòng cho chúng tôi biết, chúng tôi rất cảm kích.

Cảm ơn quý vị và các bạn

Dear All,

If you are looking for the expansionism in the world now, you have come to the right place! We aim to be friendly and approachable.

We are here to show you the actions of expansion in the world, especially in Southeast Asia, East Asia, South China Sea performed by Red China. Also we need more current activities about this matter, please advise us, we appreciate.

Thanks