Posts Tagged ‘Đại Hội’


Hồ Cẩm Đào: Cựu chủ tịch bị “hộ tống” ra khỏi đại hội đảng Trung Quốc

Saturday, October 22nd, 2022
  • Được phát hành 8 giờ trước

Cựu lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã được dẫn ra khỏi lễ bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản.

Người đàn ông 79 tuổi có vẻ ngoài ốm yếu ngồi bên cạnh Chủ tịch Tập Cận Bình khi được các quan chức hộ tống đi.

Xem video

(more…)