Posts Tagged ‘ngoại giao chiến lang’


Ngoại giao kiểu Bắc Kinh: Đăng ảnh giả bôi xấu Úc

Thursday, December 3rd, 2020
cảnh báo móc mắt
Triệu Lập kiên trong trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh tháng 8/2020 (ảnh chụp màn hình video CCTV).
(more…)