Posts Tagged ‘nguồn gốc đại dịch’


18 khoa học gia yêu cầu Điều tra nguồn gốc của COVID-19

Friday, June 4th, 2021

Tập san Science  14 May 2021:
Vol. 372, Issue 6543, pp. 694
DOI: 10.1126/science.abj0016

(HD Press lược dịch)

THƯ NGỎ

Vào ngày 30 tháng 12 năm 2019, Chương trình Giám sát các bệnh mới phát đã thông báo cho toàn thế giới biết về một bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc (1). Kể từ đó, các nhà khoa học đã đạt được những tiến bộ vượt bậc để tìm ra nguyên nhân gây bệnh, hội chứng hô hấp cấp tính coronavirus 2 (SARS-CoV-2), sự lan truyền, sinh bệnh học và cách làm giảm tác hại của nó bằng vắc-xin, điều trị và sự can thiệp bằng phương pháp phi dược phẩm. Tuy nhiên, vẫn cần điều tra thêm để xác định nguồn gốc của đại dịch. Cả hai giả thuyết về sự phát tán của virus, một do ngẫu nhiên từ phòng thí nghiệm và một do lan truyền từ động vật vẫn còn khả thi (nghi vấn). Sự hiểu biết về COVID-19 xuất hiện như thế nào là rất quan trọng để cung cấp thông tin cho các nhà chức trách toàn cầu nhằm ngăn chận nguy cơ bùng phát đại dịch trong tương lai.

(more…)