Posts Tagged ‘Nhật ký Bắc Kinh : Trung Quốc’


Nhật ký Bắc Kinh : Trung Quốc, Đài Loan và Tôn Trung Sơn – Tetsushi Takahashi

Wednesday, January 27th, 2021
Tôn Trung Sơn (Tôn Dật Tiên)

26/1/2021

Nguồn: Tetsushi Takahashi, Beijing Diary, Nikkei Asian Review, 10/2020.

Người dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

(more…)