Posts Tagged ‘tập cận bình’


Điểm báo Pháp: Liên hệ giữa Tập và Putin trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine (RFI)

Sunday, March 27th, 2022
(more…)

Tập Cận Bình đang thăm dò dư luận về cuộc ‘cách mạng’ sắp đến?

Friday, September 10th, 2021

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Xi’s China floats dangerous trial balloon of ‘revolution’”, Nikkei Asia, 09/09/2021.

Biên dịch: Phan Nguyên – Nghiên Cứu Quốc Tế

(more…)

Bình luận Đại Dương – Joe Biden dọa, Tập nạt

Tuesday, March 16th, 2021

Đại-Dương

Hai tháng trôi qua mà mối quan hệ Mỹ-Trung vẫn mù mờ đã cho dư luận thấy rõ hai điểm căn bản: (1) Chính quyền Joe Biden chưa chứng tỏ chiến lược “cứng rắn” đối với Trung Quốc. (2) Nhà nước Tập Cận Bình không che dấu ý đồ đè bẹp Hoa Kỳ.

Nghe âm thanh do Đỗ Hiếu đọc

Chính quyền Biden: miệng cứng, lòng mềm

(more…)