Posts Tagged ‘thế chiến thứ ba’


Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông): Yếu tố dẫn đến Đệ Tam Thế Chiến – Đại Dương

Friday, May 7th, 2021
Nghe âm thanh do Đỗ Hiếu đọc.

                                                                       Đại-Dương

Nhân loại từng chịu đựng hai cuộc Thế chiến với những hậu quả khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng, kể cả những kẻ hoang tưởng nhất. Nhưng, loài người phải chứng kiến những cảnh đoạ đày, những hình phạt độc ác vô cùng tận xảy ra trong các Chế độ Cộng sản hoặc giả danh Xã hội Chủ nghĩa. Ngăn chặn sự lan tràn của Chủ nghĩa Cộng sản phát triển thành Thế chiến đã đặt lên trên vai người Mỹ.

(more…)