Posts Tagged ‘tội ác chiến tranh’


Thăm dò cho thấy hơn 90% người Ukraine xem nhà độc tài Nga Putin giống như Hitler hiện đại

Monday, May 8th, 2023

11:12 sáng ngày 8 tháng 5 năm 2023

Ukraine muốn nhìn thấy nhà độc tài Nga Putin tại bến tàu ở The Hague vì những tội ác chiến tranh do quân đội Nga gây ra (Ảnh: Sputnik/Alexei Danichev/Pool qua Reuters)

Ukraine muốn nhìn thấy nhà độc tài Nga Putin tại tòa án ở The Hague vì những tội ác chiến tranh do quân đội Nga gây ra (Ảnh: Sputnik/Alexei Danichev/Pool qua Reuters)

(more…)