Posts Tagged ‘Trung Cộng đấu đá mạnh hơn’


Trung Cộng đấu đá mạnh hơn, ai thực sự chống Tập?

Sunday, January 31st, 2021
Trung Cộng đấu đá nội bộ mạnh
Năm 2021 vừa mới bắt đầu, Trung Cộng đã bước vào đấu tranh nội bộ ác liệt (Ảnh: Feng Li/Getty Images)
  • Chủ Nhật, 31/01/2021

Ngày 23/01, các kênh truyền thông của Trung Cộng tiếp tục tuyên truyền bài phát biểu của Tập Cận Bình tại Phiên họp Toàn thể lần thứ năm của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 19 vào ngày 22 tháng 01. Tân Hoa Xã có hàng tít lớn “Trong một tháng Tập Cận Bình ba lần đề cập ‘Chính trị tam lập’”, đi sâu giải thích bài diễn thuyết của ông và gọi “Chính trị hủ bại là hủ bại lớn nhất. Một số phần tử hủ bại kết thành tập đoàn lợi ích, mưu đồ đánh cắp quyền lực của đảng và quốc gia, làm ra hoạt động phi tổ chức”. 

(more…)