Posts Tagged ‘Úc – Tàu cộng’


Úc tham gia vào xung đột ở Biển Đông có đáng hay không? – Chuyên gia

Wednesday, July 7th, 2021
Úc căng thẳng với Tàu cộng (hình từ Internet)

Is Australia’s involvement in South China Sea conflict worth it? Jamie Seidel

A heated Chairman Xi Jinping made a stark promise about what would happen to “bullies” of China. Yet Canberra seems intent on interfering.

(more…)