Posts Tagged ‘Vinnytsia’


Một bác sĩ tử thương nâng số người chết tại Vinnytsia lên 25

Tuesday, July 19th, 2022

OLENA ROSHCHINA – THỨ BA, NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2022, 09:4

Olena Roshchina _

(more…)