Bản tin HD Press: Đài Loan, Nguyễn Phú Trọng, 50 năm tưởng niệm Hoàng Sa


thoisu 02 0

2 Views

EditBản tin HD Press: Đài Loan, Nguyễn Phú Trọng, 50 năm tưởng niệm Hoàng Sa

Share this post on:  

Bấm để xem video

https://youtu.be/9cmF3ZH2kgE?si=-zuIuxHngrLGkLd1

Tags: , , ,

Comments are closed.