Công ty Pozhmashina của Ukraine hợp tác với công ty Đan Mạch sản xuất thiết bị rà phá bom mìn


Ngày 23 tháng 6 năm 2023, 10:40 sáng

Giám đốc điều hành của Pozhmashina và Giám đốc điều hành của Hydrema Đan Mạch đã ký Biên bản ghi nhớ (Ảnh: Dmytro Kysilevsky qua Facebook)

Giám đốc điều hành của Pozhmashina Ukraine và Giám đốc điều hành của Hydrema Đan Mạch đã ký Biên bản ghi nhớ (Ảnh: Dmytro Kysilevsky qua Facebook)

Công ty Ukraine Pozhmashina đã công bố thỏa thuận hợp tác với Hydrema của Đan Mạch, công ty hàng đầu thế giới về sản xuất máy móc rà phá bom mìn, vào ngày 23 tháng 6 .  

Thỏa thuận đã được ký kết giữa Giám đốc điều hành Pozhmashina Oleh Averyanov và người đồng cấp của ông tại Hydrema Jan Werner Jensen trong Hội nghị Phục hồi Ukraine 2023 tại London. Biên bản ghi nhớ đòi hỏi phải nội địa hóa một phần quá trình sản xuất máy rà phá bom mìn HYDREMA910 của Đan Mạch tại Ukraine.

Phương tiện HYDREMA910 đã được các nước NATO sử dụng rộng rãi và đã chứng minh tính hiệu quả của nó ở các khu vực xung đột khác nhau, bao gồm cả Afghanistan.

Hơn 700 thường dân Ukraine bị thương do mìn sát thương, trong đó có tới 100 trẻ em

Sự hợp tác này nhằm đẩy nhanh quá trình rà phá bom mìn trên các lãnh thổ của Ukraine. Hiện nay, khoảng 30% diện tích đất của Ukraine, tương đương 8 triệu ha đất canh tác, bị nhiễm bom mìn. Bằng cách cho phép sản xuất, đào tạo, vận hành và bảo trì ở Ukraine, thỏa thuận tìm cách đẩy nhanh các nỗ lực giải phóng mặt bằng.

Theo Dmytro Kysylevskyy, Phó Chủ tịch Ủy ban Verkhovna Rada về Phát triển Kinh tế, nếu Nội các Ukraine đặt hàng thiết bị, chính phủ Đan Mạch sẽ cung cấp kinh phí, bao gồm cả các khoản trợ cấp, để đáp ứng nhu cầu của các dịch vụ Ukraine đối với các thiết bị đó.Đọc thêm:

Rà phá bom mìn tư nhân mang đến cơ hội vàng – nhưng nghiệt ngã – cho một lĩnh vực kinh doanh độc đáo

Sự hợp tác này được mô tả là một bước quan trọng đối với sự phục hồi của Ukraine, vì nó cho phép các đối tác nước ngoài cung cấp công nghệ rà phá bom mìn trong khi Ukraine đóng góp cơ sở sản xuất và lực lượng lao động, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Nội địa hóa sản xuất là một khía cạnh trung tâm của chiến lược phục hồi kinh tế của Ukraine, tập trung vào việc tạo cơ hội việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo điều kiện tái thiết sau chiến tranh.

Vào tháng 10 năm 2022, Pozhmashina trước đó đã thông báo nối lại hoạt động sản xuất tại nhà máy của mình sau khi chuyển các cơ sở chính từ Chernihiv Oblast ở miền bắc Ukraine.

https://www.facebook.com/v12.0/plugins/post.php?app_id=1712387065537656&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df223022c257a114%26domain%3Denglish.nv.ua%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fenglish.nv.ua%252Ff37c74e00437f08%26relation%3Dparent.parent&container_width=854&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpozhmashina%2Fposts%2Fpfbid0jUBwAXUSkhWpVedAauTgygwxGRvFpTFcumdFTLCpw54cjR4M5czEwUUtk9fE2Z4xl%3F__cft__%5B0%5D%3DAZXsikAW23zqGI5lGR3ibIYR4Xc1FFLzBmIyvBAxl4vRwsfGCG9DwjzI1jtBC7ctbsWDYm62CgPZfKYfqXKswXHv9WnrjAXID38m1qq0nLfCWZbsFfnbvAmO5-yw_j_TvUA17KhTrY96BPttYh3KVUAS%26__tn__%3D%252CO%252CP-R&locale=en_US&sdk=joey&width=520

Theo New Voice of Ukraine

Tags: , ,

Comments are closed.