Điểm mấu chốt về Iran, Do Thái…


  • Dải Gaza:  IDF đã rút Lữ đoàn Givati ​​khỏi Rafah, để lại 4 lữ đoàn IDF ở Rafah.
  • Bờ Tây:  Lực lượng Israel giao tranh với các chiến binh Palestine tại ba địa điểm ở Bờ Tây.
  • Nam Lebanon và Cao nguyên Golan:  Hezbollah ở Lebanon đã tiến hành 13 cuộc tấn công vào miền bắc Israel.
  • Yemen:  Houthis đã bắn hai tên lửa đạn đạo chống hạm vào Biển Đỏ.

Xem chi tiết

Tags: , ,

Comments are closed.