Hoa Kỳ phê chuẩn khoản tài trợ 1,25 tỷ USD khác cho Ukraine


“ECONOMICHNA PRAVDA” — THỨ SÁU, NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2023, 17:55

572

Ngân sách Nhà nước Ukraine đã nhận được khoản trợ cấp 1,25 tỷ đô la Mỹ từ Hoa Kỳ vào thứ Sáu, ngày 28 tháng Tư.

Nguồn : Bộ Tài chính Ukraine

Chi tiết : Khoản tài trợ này được cung cấp thông qua Quỹ Ủy thác của Ngân hàng Thế giới như một phần của vòng tài trợ bổ sung thứ tư cho Chi tiêu Công cho Sức chịu đựng Năng lực Hành chính (PEACE) ở Ukraine.

Các quỹ sẽ được sử dụng để trang trải các khoản thanh toán lương hưu, các khoản thanh toán cho những người phải di dời trong nước, lương của nhân viên y tế và lương của nhân viên Dịch vụ Khẩn cấp của Tiểu bang.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga, Ukraine đã nhận được khoảng 16,7 tỷ đô la Mỹ tài trợ từ Hoa Kỳ.

“Mối quan hệ đối tác với Hoa Kỳ và nhóm Ngân hàng Thế giới trong chiến tranh cho phép Chính phủ Ukraine tài trợ đầy đủ cho các chi tiêu xã hội ưu tiên. Đồng thời, sự hỗ trợ dưới hình thức tài trợ không làm tăng gánh nặng nợ và góp phần vào ổn định hệ thống tài chính,” Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhii Marchenko cho biết.

Theo Ukrainska Pravda

Tags: , ,

Comments are closed.