Phản bác  bài viết trên báo Nhân Dân CSVN


01/02/2024

Ngày 23/1/2024, báo Nhân Dân, Cơ Quan Trung Ương Của ĐCSVN vừa đăng bài “Chính sách đúng đắn và nhất quán về người Việt Nam ở nước ngoài” (https://nhandan.vn/chinh-sach-dung-dan-va-nhat-quan-ve-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-post793276.html). 

Bài viết có nhiều điểm mâu thuẫn liên quan đến Quyết định số 1334/QĐ-TTg mà báo Nhân Dân gọi là Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”.

Đề án này được hiểu một cách đơn giản là “Lợi dụng và bóc lột tài sản và sức lực của người Việt hải ngoại để củng cố chế độ sau khi được nâng cấp ngoại giao”. Phản ảnh rõ ràng tương quan giữa bên được xin (người Việt hải ngoại) và bên đi xin (ĐCSVN), Đề án không thể được xem là “thể hiện tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc” của Đảng và nhà cầm quyền CSVN mà mang tính cách ngược lại.

Bài viết nêu như một thí dụ tiêu biểu, cho đó là một điểm son của Đề án, việc “thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, khoa học-công nghệ, xuất nhập cảnh, quốc tịch, sở hữu nhà ở… được ban hành nhằm hỗ trợ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của NVNONN [Người Việt Nam ở Nước Ngoài] khi về nước”. Thật ra, chủ trương này có giá trị thức tỉnh những người còn nhẹ dạ. Bởi vì nếu CSVN thành công trong việc “thể chế hóa” các lãnh vực nói trên, những người đầu tư hay du lịch trong nước sẽ tiền mất tật mang, không còn tài sản nào trong một xã hội không có quyền tư hữu và không có quyền hạn gì trong một thể chế đảng trị, không phải pháp trị.

Bài báo đã chú tâm viết về các “thế lực thù địch” đã “xuyên tạc và bôi nhọ nhằm chống phá và vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam”. Cụ thể, bài báo viết: “Tuy nhiên, sau khi Đề án được ban hành, trên một số diễn đàn, trang mạng xã hội của các tổ chức phản động cực đoan NVNONN đã đăng tải cái gọi là ‘Bản lên tiếng về chủ trương mới của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm khai thác người Việt tại hải ngoại’”.

Bài viết đề cập đến sáu “hội nhóm chống cộng cực đoan” đã ký Bản Lên Tiếng. Chúng tôi xin xác định là cho đến ngày hôm nay, văn bản trên đã có 72 tổ chức và đoàn thể đồng ký. Trong số đó có các cộng đồng người Việt ở Canada, Úc Châu, Âu Châu, và hai đại diện cho 75 cộng đồng người Việt ở Mỹ, cùng đa số các chính đảng. Việc phân biệt sáu trong 72 hội đoàn là một hành động chia rẽ, cố tình xuyên tạc không đúng như những tuyên bố trong Đề án.

Trừ kiều hối ra, GDP bình quân đầu người của Việt Nam là USD 3.490. Trung bình số tiền kiều hối 17 tỷ do 5 triệu người Việt hải ngoại hằng năm gửi về trong nước là USD 3.400 mỗi người. Tiền tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người xấp xỉ kiều hối (tiền cho) bình quân đầu người ở hải ngoại! Điều mà ĐCSVN tự hào “về những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được [sic]” và lo sợ “âm mưu thủ đoạn … cản trở sự phát triển của đất nước, chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” chỉ là những mê hoặc và hoang tưởng của sự rối loạn nhân cách.

Báo Nhân Dân cho rằng Bản Lên Tiếng chia rẽ người Việt hải ngoại với đồng bào ở trong nước. Thật ra, tuyệt đại đa số người Việt khắp nơi, trong hay ngoài nước, vẫn luôn có sự thống nhất mãnh liệt và bất biến rằng đã đến lúc cáo chung của một bè lũ cộng sản bán nước hại dân. Cái quyết tâm chung vào một tương lai tươi sáng sắp đến cho đất nước không có một thế lực nào có thể chia rẽ được.

Ngày 28 tháng 1 năm 2024

Ban Điều Hành Chống Quyết Định 1334

Danh sách các tổ chức đã đồng ký Bản Lên Tiếng Về Chủ Trương Mới Của ĐCSVN Nhằm Khai Thác Người Việt Tại Hải Ngoại:

1.     Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ

2.     Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

3.     Cộng Đồng Người Việt Pomona Valley, California

4.     Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu

5.     Cộng Đồng Người Việt Miền Trung California

6.     Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Chính Trị tại Âu Châu

7.     Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona 

8.     Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Jacksonville, Florida

9.     Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Pháp

10. Cộng Đồng Người Việt Vùng Antelope Valley

11. Cộng Đồng Việt Nam Nam California

12. Cộng Đồng Việt Nam tại Liege (Vương Quốc Bỉ) 

13. Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Florida

14. Đặc San Ý Dân

15. Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi

16. Đại Việt Quốc Dân Đảng

17. Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính

18. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phòng Ngoại Vụ

19. God Embassy Church, Kyiv, Ukraine

20. God Embassy Darnitsa Church, Kyiv, Ukraine

21. Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam 

22. Học Hội Thắng Nghĩa

23. Hội Thánh Sự Thương Xót Thiên Chúa, Houston, Texas

24. Hội Thánh Sự Thương Xót Thiên Chúa, Kyiv, Ukraine

25. Họp Mặt Dân Chủ

26. Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Miền Bắc California

27. Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam

28. Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Quảng Nam Đà Nẵng

29. Hội Đồng các Dân Tộc và Tôn Giáo Việt Nam

30. Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng

31. Hội Đồng Hương Phan Rang Ninh Thuận

32. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Viêt Nam

33. Khối 8406 Hải Ngoại

34. Liên Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Sacramento

35. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California

36. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California

37. Liên Đoàn Cử Tri Bắc California

38. Liên Hội Người Việt Canada

39. Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức

40. Liên Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Sacramento.

41. Liên Mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu

42. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam

43. Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

44. Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai

45. Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc

46. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

47. May 11 Vietnam Human Rights Day Committee

48. Mặt Trận Toàn Dân Cứu Nước

49. Milpitas Freedom for Vietnam

50. Minh Van Foundation

51. Nàng Thế Kỷ Magazine

52. Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose

53. Nhóm Thanh Niên Dân Chủ

54. Radio Tiếng Mõ Bắc California

55. Tạp Chí Dân Văn

56. The Greater Philadelphia Vietnamese American Community

57. The Republic of Vietnam Next Generations

58. The United Vietnamese American Community Of Northern California

59. Trường Đại Học Tổng Hợp Thần Học Nước Trời, Houston, Texas

60. Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam

61. Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại

62. United Vietnamese American Community of Pennsylvania

63. Ủy Ban Phụng Sự Cộng Đồng Bắc California

64. Văn Phòng Liên Lạc Hải Ngoại / Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

65. Viện Việt Nam Dân Chủ

66. Việt 2000 Foundation

67. Việt Nam Quốc Dân Đảng

68. Vietnamese Americans for Human Rights

69. Vietnamese American Community of Central Virginia

70. Vietnamese Americans For Freedom

71. Vietnamese-American Community of Washington DC, Maryland and Virginia

72. Vietnamese Community of Oregon

BẢN LÊN TIẾNG

VỀ CHỦ TRƯƠNG MỚI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

NHẰM KHAI THÁC NGƯỜI VIỆT TẠI HẢI NGOẠI

Ngày 10/11/ 2023, Phó Thủ tướng CSVN Trần Lưu Quang đã ký Quyết Định 1334/QĐ-TTg  về cái gọi là đề án “phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”, hay nói khác đi, đây là âm mưu tinh vi nhằm khai thác nhân tài, vật lực của người Việt hải ngoại để làm giàu cho chế độ hầu tiếp tục thống trị đất nước. Một trong các phương pháp của đề án này là “Củng cố mạng lưới NVNONN trên toàn thế giới. Phấn đấu 100% các địa bàn có đông cộng đồng NVNONN thành lập được các hội, đoàn”. 

Trước sự kiện này, các tổ chức đồng ký tên dưới đây nhận định:

 • Đây không phải là mưu đồ mới lạ: Vào năm 2003, CSVN đã đưa ra Nghị Quyết 23, được gọi là “phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc”, rồi đến Nghị Quyết 36 “về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài”, nhưng tất cả đã không thành công do người Việt trên khắp thế giới ý thức được mưu đồ củng cố chế độ để tiếp tục cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam.
 • Sau khi Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên “đối tác chiến lược toàn diện”, CSVN công khai đưa ra kế hoạch mới nói trên nhằm thực hiện mọi thủ đoạn để kiểm soát, lợi dụng và khai thác tối đa tiềm năng của tập thể người Việt Nam tại hải ngoại.
 • Sau gần 50 năm thống trị đất nước dưới chế độ độc tài toàn trị, CSVN đã và đang tiếp tục vi phạm nhân quyền trầm trọng; tước đoạt quyền tự do của người dân; khai thác cạn kiệt tài nguyên và nhân lực quốc gia; kinh tế suy sụp; xã hội băng hoại; tuổi trẻ sa đọa; bất công đầy dẫy, tham nhũng, hối mại quyền thế khắp nơi; bóc lột, vơ vét tài sản của nhân dân rồi tẩu tán ra nước ngoài hưởng thụ; tiếp tục phục tùng Trung Cộng, đu dây với Hoa Kỳ hòng tiếp tục nắm quyền thống trị.

Qua những nhận định trên, các tổ chức chúng tôi lên tiếng: 

 • Tố cáo mọi âm mưu thâm độc của đảng CSVN thành lập các hội, đoàn để xâm nhập, phá hoại và lũng đoạn các cộng đồng, các hội đoàn, các cơ sở thương mại, trường học của người Việt Quốc Gia tại Hải Ngoại qua đề án kể trên.
 • Tố cáo với nhà chức trách sở tại nếu đảng CSVN ngang nhiên công khai đe dọa các công dân gốc Việt thuộc nhiều thế hệ; xem thường luật pháp, gây rối trật tự xã hội…
 • Đề cao cảnh giác trước âm mưu của CSVN khai thác nguồn lực hùng hậu của người Việt Nam tại hải ngoại đặc biệt là giới trẻ, giới trí thức, thương gia, chuyên gia…

Các tổ chức đồng ký tên dưới đây quyết tiếp tục nêu cao chính nghĩa Quốc Gia nhằm đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn đen tối của CSVN qua quyết định kể trên.

Làm tại Hải Ngoại, ngày 26 tháng 11 năm 2023

 1. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ
 2. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
 3. Cộng Đồng Người Việt Pomona Valley, California
 4. Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu
 5. Cộng Đồng Người Việt Miền Trung California
 6. Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Chính Trị tại Âu Châu
 7. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona 
 8. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Jacksonville, Florida
 9. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Pháp
 10. Cộng Đồng Người Việt Vùng Antelope Valley
 11. Cộng Đồng Việt Nam Nam California
 12. Cộng Đồng Việt Nam tại Liege (Vương Quốc Bỉ) 
 13. Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Florida
 14. Đặc San Ý Dân
 15. Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi
 16. Đại Việt Quốc Dân Đảng
 17. Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính
 18. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phòng Ngoại Vụ
 19. God Embassy Church, Kyiv, Ukraine
 20. God Embassy Darnitsa Church, Kyiv, Ukraine
 21. Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam 
 22. Học Hội Thắng Nghĩa
 23. Hội Thánh Sự Thương Xót Thiên Chúa, Houston, Texas
 24. Hội Thánh Sự Thương Xót Thiên Chúa, Kyiv, Ukraine
 25. Họp Mặt Dân Chủ
 26. Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Miền Bắc California
 27. Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam
 28. Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Quảng Nam Đà Nẵng
 29. Hội Đồng các Dân Tộc và Tôn Giáo Việt Nam
 30. Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng
 31. Hội Đồng Hương Phan Rang Ninh Thuận
 32. Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền cho Việt Nam
 33. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Viêt Nam
 34. Khối 8406 Hải Ngoại
 35. Liên Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Sacramento
 36. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California
 37. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California
 38. Liên Đoàn Cử Tri Bắc California
 39. Liên Hội Người Việt Canada
 40. Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức
 41. Liên Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Sacramento.
 42. Liên Mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu
 43. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam
 44. Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam
 45. Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai
 46. Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc
 47. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
 48. May 11 Vietnam Human Rights Day Committee
 49. Mặt Trận Toàn Dân Cứu Nước
 50. Milpitas Freedom for Vietnam
 51. Minh Van Foundation
 52. Nàng Thế Kỷ Magazine
 53. Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose
 54. Nhóm Thanh Niên Dân Chủ
 55. Radio Tiếng Mõ Bắc California
 56. Tạp Chí Dân Văn
 57. The Greater Philadelphia Vietnamese American Community
 58. The Republic of Vietnam Next Generations
 59. The United Vietnamese American Community Of Northern California
 60. Trường Đại Học Tổng Hợp Thần Học Nước Trời, Houston, Texas
 61. Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam
 62. Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại
 63. United Vietnamese American Community of Pennsylvania
 64. Ủy Ban Phụng Sự Cộng Đồng Bắc California
 65. Văn Phòng Liên Lạc Hải Ngoại / Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam
 66. Viện Việt Nam Dân Chủ
 67. Việt 2000 Foundation
 68. Việt Nam Quốc Dân Đảng
 69. Vietnamese Americans for Human Rights
 70. Vietnamese American Community of Central Virginia
 71. Vietnamese Americans For Freedom
 72. Vietnamese-American Community of Washington DC, Maryland and Virginia
 73. Vietnamese Community of Oregon

Tags: , ,

Comments are closed.