Quốc hội Mỹ đưa dự luật cho phép tịch thu tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga để ủng hộ Ukraine


EUROPEAN PRAVDA — THỨ NĂM, NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2023, 23:02

Quốc hội Mỹ đề xuất cho phép tịch thu tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga để ủng hộ Ukraine

Vào thứ Năm, ngày 15 tháng 6, một nhóm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc lưỡng đảng đã đưa ra một dự thảo đạo luật về Đạo luật Cơ hội và Thịnh vượng Kinh tế Tái thiết cho người Ukraine (REPO), mở rộng đáng kể khả năng tịch thu tài sản của Nga và việc chuyển giao chúng có lợi cho Ukraine.

Nguồn: Điều này đã được công bố bởi Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, các thành viên đưa ra sáng kiến, báo cáo của European Pravda

Chi tiết: Dự luật cung cấp hỗ trợ bổ sung cho Ukraine với chi phí tài sản bị tịch thu từ Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga và các tài sản có chủ quyền khác của Nga.

Nếu được thông qua, văn bản này sẽ trao cho tổng thống quyền tịch thu các tài sản có chủ quyền của Nga đã bị đóng băng ở Mỹ và chuyển giao chúng để giúp tái thiết Ukraine.

Ngoài ra, các công ty Nga bị trừng phạt sẽ không thể kiếm được lợi nhuận từ tài sản “cho đến khi Nga rút khỏi Ukraine và đồng ý bồi thường thiệt hại do cuộc chiến vô cớ gây ra”.

REPO (dự luật) cũng quy định về việc tăng cường phối hợp giữa Hoa Kỳ và các đồng minh đối với việc tịch thu tương tự tài sản thuộc chủ quyền của Nga ở các quốc gia khác và “đảm bảo rằng Putin – chứ không phải những người đóng thuế ở Hoa Kỳ – chịu trách nhiệm về thiệt hại do cuộc xâm lược Ukraine vô cớ của Nga gây ra.”

Một sáng kiến ​​​​tương tự đã được đệ trình bởi đại diện của các đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ đã ít nhất một lần tịch thu tài sản của một cá nhân bị Nga trừng phạt vì vi phạm chế độ trừng phạt và chuyển chúng cho Ukraine. Đồng thời, tình hình tài sản của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga lại khác, vì chúng thuộc sở hữu của nhà nước chứ không phải của các cá nhân hay pháp nhân đang bị trừng phạt.

Cuộc thảo luận về cách sử dụng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga vẫn tiếp tục ở Liên minh Âu Châu. Họ đề nghị chuyển cho Ukraine một số lợi nhuận nhận được do việc sử dụng các tài sản đó.

Theo Ukraine Pravda

Tags: , ,

Comments are closed.