Srettha được hoàng gia xác nhận là Thủ tướng mới


XUẤT BẢN : NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2023 LÚC 10:00 TÁC GIẢ: REUTERS VÀ CÁC PHÓNG VIÊN MẠNG SỐ 8 24 Thủ tướng đắc cử Srettha Thavisin gặp gỡ giới truyền…

Người phát ngôn của Chủ tịch Hạ viện hôm thứ Tư cho biết Srettha Thavisin của Đảng Pheu Thai đã được xác nhận làm thủ tướng sau khi nhận được sự tán thành của hoàng gia sau chiến thắng của ông trong cuộc…

Please credit and share this article with others using this link:https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2634450/srettha-endorsed-by-king-as-thailands-new-pm-official. View our policies at http://goo.gl/9HgTd and http://goo.gl/ou6Ip. © Bangkok Post PCL. All rights reserved.

Please credit and share this article with others using this link:https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2634450/srettha-endorsed-by-king-as-thailands-new-pm-official. View our policies at http://goo.gl/9HgTd and http://goo.gl/ou6Ip. © Bangkok Post PCL. All rights reserved.

Comments are closed.