Posts Tagged ‘Ấn độ – Thái Bình Dương’


Tuyên bố chung về Đối thoại Bộ trưởng 2+2 thường niên Ấn Độ-Mỹ lần thứ 5: Về hợp tác quốc phòng, chống khủng bố, khoa học công nghệ, y tế, ngoại giao…

Saturday, November 11th, 2023

Ngày 10 tháng 11 năm 2023 |   

4 bộ trưởng trong cuộc họp (trích từ NDTV)

Văn bản của tuyên bố sau đây được Chính phủ Hoa Kỳ và Ấn Độ đưa ra nhân dịp Đối thoại Bộ trưởng 2+2 thường niên Mỹ-Ấn Độ lần thứ 5 vào năm 2023.

Bắt đầu văn bản:

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Rajnath Singh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tiến sĩ S. Jaishankar hoan nghênh Ngoại trưởng Antony J. Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd J. Austin III tham dự Đối thoại Bộ trưởng 2+2 Mỹ-Ấn Độ lần thứ năm tại New Delhi.

(more…)