Posts Tagged ‘Bakhmut’


ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 17/5/2023

Wednesday, May 17th, 2023

Ngày 17 tháng 5 năm 2023 – Nhấn ISW

Tải xuống bản PDF

Đánh giá Chiến dịch Tấn công của Nga, ngày 17 tháng 5 năm 2023

Grace Mappes, Kateryna Stepanenko, Nicole Wolkov, Layne Philipson, George Barros và Frederick W. Kagan

(more…)