Posts Tagged ‘Đập Kakhovka’


Phát biểu của phụ tá Đại sứ Hoa Kỳ tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về tình hình ở Ukraine do việc phá hủy đập Kakhovka

Wednesday, June 7th, 2023

Trang chủ | | Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình ở Ukraine do việc phá hủy đập Kakhovka

(more…)