Posts Tagged ‘thiệt hại’


Sĩ quan Nga thiệt mạng tại chiến trường Ukraine tính đến ngày 21/4/2023 (từ 24/2/2022) KIU

Wednesday, April 26th, 2023

Các lực lượng vũ trang Ukraine đã loại bỏ ít nhất 2.085 sĩ quan Nga tính đến ngày 21 tháng 4 năm 2023. Dựa trên dữ liệu có sẵn công khai từ Nga. Xác nhận được thực hiện thông qua thông báo tang lễ, cáo phó và các trang web tin tức.

Tên, ảnh và nguồn: https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1InyFVmu1LoSjqcWTHe4iD9cR8CNiL-5Ke5Jiz_Mlvwc

(more…)