THƯ MỜI THAM DỰ CUỘC ĐỐI THOẠI TOÀN CẦU VỀ 75 NĂM NHÂN QUYỀN


AfVDDec 4, 2023, 1:06 AM (3 days ago)

Kính thưa quý vị,

Nhân kỷ niệm 75 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Alliance for Vietnam’s Democracy, Counterpart International và Global Democracy Coalition sẽ tổ chức một cuộc Đối Thoại Toàn Cầu về 75 Năm Nhân Quyền tại thủ đô Washington, DC.

Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị tham dự cuộc hội nghị quan trọng này.

Ngày:          11 tháng 12 năm 2023

Giờ:            9 giờ sáng đến 1:30 trưa

Tại:             1919 Pennsylvania Avenue NW, Suite 425, Washington, DC 20006

RSVP:         info@allianceforvietnamsdemocracy

Vào ngày 10 tháng 12 năm 2023, Liên Hiệp Quốc sẽ kỷ niệm 75 năm bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Văn bản này quy định các quyền bất khả xâm phạm của tất cả mọi người bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, ngôn ngữ, quan điểm chính trị hay các quan điểm khác, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, tài sản, thành phần xuất thân hay địa vị xã hội.Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc công bố lần đầu tiên tại Paris vào ngày 10 tháng 12 năm 1948 và lần đầu tiên xác định các quyền cơ bản của con người cần được bảo vệ.

Lời mở đầu của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc “Chúng tôi là người dân các quốc gia” phản ánh nguyên tắc cơ bản của dân chủ là quyền tự quyết của người dân. Dân chủ là môi trường duy nhất tôn trọng và đảm bảo nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Là một liên minh với mục tiêu thúc đẩy dân chủ trên khắp thế giới, Global Democracy Coation bao gồm hơn 110 tổ chức dân chủ, nhiều tổ chức trong số đó đang hoạt động để thúc đẩy các quyền cơ bản của con người như được bảo đảm trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Alliance for Vietnam’s Democracy và Counterpart International là hai tổ chức trong Hội Đồng Điều Hành của Global Democracy Coalition.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

09:00 AM – 09:15 AM    Phát biểu chào mừng và khai mạc hội nghị

09:15 AM – 10:30 AM    Nhân quyền trên thế giới

 • Willice Onyango, Youth Café (Nigeria)
 • Dalia Ziada, Liberal Democracy Institute (Egypt)
 • Gina Romero, REDLAD (Colombia)
 • Shelly Mahajan, ARD (Ấn Độ)

Điều Hợp: Freedom House

10:30 AM – 10:45 AM    Giải lao

10:45 AM – 12:00 PM    Nhân quyền ở Á Châu

Keynote: BS. Đỗ Văn Hội, MD. VPLLHN/Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

Tham Luận Viên:

 • TS. Jianli Yang, PhD. Chủ Tịch – Citizen Power Initiatives for China
 • Dolkun Isa. Chủ Tịch – World Uyghur Congress
 • Celito Arlegue. Giám Đốc Điều Hành – Council of Asian Liberals and Democrats
 • BS. David Tran, MD. Điều Hợp Viên – Alliance for Vietnam’s Democracy

Điều Hợp: Linh Nguyen, JD. Chủ Tịch – MV Foundation

12:00 PM – 12:15 PM     Giải lao

12:15 PM – 1:30 PM       Viễn cảnh Toàn cầu: Cơ hội hỗ trợ nhân quyền và củng cố không gian dân chủ.

Tham Luận Viên:

 • Humanity United
 • The Carter Center
 • World Liberty Congress

Cuộc hội thảo này sẽ công bố Tuyên Bố Chung nhân kỷ niệm 75 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Xin chân thành cám ơn quý vị.

A yellow and red logo

Description automatically generated

Alliance for Vietnam’s Democracy

Counterpart International

A black text on a white background

Description automatically generated

Global Democracy Coalition

Tags: , ,

Comments are closed.