Tin ngắn thế giới từ X: *Mở rộng LL Đặc Biệt Mỹ ở Đài Loan


Các quan chức Quốc phòng Hoa Kỳ được biết đã quyết định mở rộng Đơn vị liên lạc của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SOFLE) ở Đài Loan, vì một số Đội Mũ nồi xanh cùng với Nhóm Lực lượng Đặc biệt số 1, Tiểu đoàn 2, Đại đội Alpha sẽ sớm hoặc đã đến các Căn cứ Đổ bộ được sử dụng bởi Lực lượng Đặc biệt.

Quân đội Đài Loan trên các đảo Bành Hồ và Kim Môn chỉ cách lục địa Trung Quốc khoảng 6 dặm; Các Đội này sẽ hướng tới việc Huấn luyện Lực lượng Đặc biệt Đài Loan về Chiến thuật và Trang bị của Lực lượng Phương Tây, đồng thời hỗ trợ lập kế hoạch Bảo vệ Quần đảo Đài Loan trước một cuộc xâm lược cuối cùng của Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Đài Loan và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã từ chối chính thức xác nhận hoặc từ chối việc triển khai này.

Comments are closed.