Tin ngắn Ukraine khác trong ngày 16/5/2023: *Ukraine gia nhập Trung tâm phòng thủ mạng NATO.


Spread the love

Ukraine gia nhập Trung tâm phòng thủ mạng xuất sắc hợp tác của NATO

Theo OSINTdefender, Ukraine đã chính thức được kết nạp vào Trung tâm xuất sắc phòng thủ mạng hợp tác của NATO vào đầu ngày hôm nay với Quốc kỳ Ukraine được kéo lên tại Trụ sở chính ở Thủ đô Tallinn của Estonia.

Comments are closed.