Tin ngắn Ukraine: tốc độ phản công chậm của Ukraine tránh tổn thất và có thể thành công – ISW


Theo tổ chức Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh ISW thì:

“[Thành công của Ukraine] phụ thuộc vào việc phương Tây cung cấp cho #Ukraine một luồng thiết bị liên tục […] để Ukraine có thể duy trì áp lực cho đến khi các lực lượng Nga đưa ra các loại vết nứt tiền tuyến mà người Ukraine có thể khai thác. Nó chủ yếu không phải là vấn đề tiêu hao.” (1/4)

2/ “Tốc độ chậm của chiến dịch gây áp lực mà #Ukraine đã sử dụng trước ngày 26 tháng 7 được thiết kế để giảm thiểu tổn thất của Ukraine. Nó cũng không chủ yếu hướng tới việc tiêu hao người Nga…”

3/ “…mà đúng hơn là hướng tới việc dần dần buộc người Nga rời khỏi các vị trí phòng thủ đã chuẩn bị sẵn của họ theo cách mà người Ukraine có thể tận dụng để đạt được những tiến bộ đáng kể trong hoạt động.”

4/ “Vẫn là cơ động chiến chứ không phải tiêu hao, chỉ là tốc độ chậm hơn. Do đó, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng nó có thể thành công.”

Comments are closed.