Tin tức biểu tình từ Iran: Phản đối chính quyền Iran từ nhiều nơi


Bài đăng từ Tổ chức dân quân Iran (PMOI)

Ngày 12 tháng 2—Arak, miền trung #Iran Những người về hưu của Công ty Viễn thông Iran tiếp tục các cuộc biểu tình hàng tuần trước trụ sở cấp tỉnh của TCI khi chế độ phớt lờ yêu cầu của họ.


Biểu tình của công nhân ngành sắt của Iran

Ngày 12 tháng 2—Ahvaz, tây nam #Iran Công nhân của Tập đoàn Công nghiệp Thép Quốc gia Iran (INSIG) tiếp tục các cuộc biểu tình phản đối khi chính quyền chế độ tiếp tục phớt lờ yêu cầu của họ về các quyền cơ bản.


Công nhân Xưởng đúc thép Khazar biểu tình

Ngày 12 tháng 2—Rasht, miền bắc #Iran Công nhân của Xưởng đúc thép Khazar biểu tình trước chính quyền, phản đối việc đóng cửa các nhà máy và không được trả lương. #IranBiểu tình


Biểu tình phản đối của công ty địa ốc

Biểu tình phản đối của những người hưu trí An Sinh Xã Hội

Comments are closed.