Tổn thất thiết bị của Nga được bổ túc đến ngày 30/8/2023 – 4/9/2023 do tổ chức Oryx công bố


#UkraineWar: Tổng quan về tổn thất thiết bị của Nga được bổ sung vào ngày 30/8/2023 Danh sách đầy đủ: https://oryxspioenkop.com/2022/02/Attack-on-europe-documenting-equipment.html

Ngày 31/8/2023

Ngày 1/9/2023

Ngày 2/9/2023

Ngày 3/9/2023

Ngày 4/9/2023

Xem toàn bộ Nga thiệt hại vũ khí tại link dưới đây:

https://t.co/QR37xcY8mq

Comments are closed.