TT Zelenskyy họp Tổng tư lệnh tối cao: Thời gian là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi có ngày


TETIANA LOZOVENKO — THỨ HAI, NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2023, 19:21

Zelenskyy tổ chức cuộc họp của Tổng tư lệnh tối cao: Thời gian là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi có ngày

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã tổ chức một cuộc họp thường kỳ của Bộ tham mưu của Tổng tư lệnh tối cao.

Nguồn: Zelenskyy trên Telegram

Trích dẫn: “Vừa kết thúc cuộc họp của Bộ tham mưu của Tổng tư lệnh tối cao. [Chúng tôi đã thảo luận – ed.] những câu hỏi quan trọng. Quyết định quan trọng. Điều chính là thời hạn. Và điều quan trọng nhất là có câu trả lời liên quan đến thời hạn.”

Vấn đề đầu tiên là phía trước. Zaluzhnyi [Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine – chủ biên], Syrskyi [Tư lệnh Lực lượng mặt đất] và Tarnavskyi [Chỉ huy nhóm tác chiến-chiến lược Tavriia] đã báo cáo về tình hình hoạt động chung và các khu vực cụ thể.

Vấn đề thứ hai: điều động các lữ đoàn tấn công mới và đảm bảo hậu cần nhanh chóng. Báo cáo của Bộ Quốc phòng, Bộ Cơ sở hạ tầng và Bộ Chiến lược và Công nghiệp về vấn đề này.

Vấn đề thứ ba: hợp đồng mới cung cấp thêm hỏa tiễn bổ sung thiết bị phòng không, phân tích công tác phòng không trong những ngày gần đây, đánh giá thiệt hại gây ra.

Chi tiết: Zelenskyi nói thêm rằng các quyết định phù hợp đã được đưa ra “về mọi vấn đề”.

Ukraine Pravda

Comments are closed.