Tuyên bố chung của các Quốc gia thành viên Quy chế Rome của Tòa án Hình sự Quốc tếVương quốc Anh, Costa Rica, Ý và Nhật Bản đã đưa ra một tuyên bố chung sau thủ tục tố tụng hình sự của chính quyền Liên bang Nga đối với Công tố viên Karim A. A. Khan và các Thẩm phán của Tòa án: Sergio Gerardo Ugalde Godínez, Rosario Salvatore Aitala và Tomoko Akane

Từ:
Văn phòng Đối ngoại, Thịnh vượng chung & Phát triển
Được phát hành ngày
7 tháng 8 năm 2023

Chúng tôi, các Đại diện Thường trực của Costa Rica, Ý, Nhật Bản và Vương quốc Anh, với tư cách là các Quốc gia thành viên của Quy chế Rome về Tòa án Hình sự Quốc tế, cùng nhau bày tỏ mối quan ngại sâu sắc đối với thủ tục tố tụng hình sự của các cơ quan có thẩm quyền của Liên bang Nga đối với Công tố viên Karim A. A. Khan và các Thẩm phán của Tòa án: Sergio Gerardo Ugalde Godínez, Rosario Salvatore Aitala, và Tomoko Akane.

Tòa (Hình sự Quốc Tế) đại diện cho những cam kết của các Quốc gia thành viên trong việc đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với những tội ác nghiêm trọng nhất gây quan ngại cho toàn thể cộng đồng quốc tế. Thật đáng tiếc khi Nga tiếp tục nỗ lực làm suy yếu nhiệm vụ của Tòa án, và chúng tôi nhắc lại cam kết vững chắc của chúng tôi là cùng đứng vững với Tòa án, các quan chức và nhân viên của Tòa án, cũng như những người hợp tác với Tòa án, cùng với các Quốc gia thành viên khác.

Một lần nữa, chúng tôi tái khẳng định sự tin tưởng hoàn toàn vào Tòa án với tư cách là một tòa án pháp luật độc lập và vô tư, đồng thời khẳng định lại quyết tâm bảo vệ các nguyên tắc và giá trị được ghi trong Quy chế Rome, bảo vệ sự liêm chính của Tòa án mà không bị đe dọa bởi bất kỳ mối đe dọa nào.

https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-on-states-parties-to-the-rome-statute-of-the-international-criminal-court

Tags: , , , ,

Comments are closed.