Ukraine đã phản công thành công trên ít nhất ba khu vực của mặt trận (ISW)


Theo ISW, Các lực lượng Ukraine đã tiến hành các hoạt động phản công trên ít nhất ba khu vực của mặt trận và đạt được những tiến bộ (Xem bản đồ)

Màu xanh là vùng đất Ukraine đã chiếm lại được trong cuộc phản công

Comments are closed.