Xem trực tiếp Hạ viện bỏ phiếu viện trợ Ukraine, Do Thái, Đài Loan…


Bấm để xem

https://www.c-span.org/video/?535072-1/house-session

Comments are closed.