Bộ Ngoại giao Mỹ: Nếu Quốc hội không bỏ phiếu ủng hộ viện trợ, người dân Ukraine sẽ gánh hậu quả


IVASHKIV OLENA – THỨ SÁU, NGÀY 26 THÁNG 1 NĂM 2024, 00:19

Bộ Ngoại giao Mỹ: Nếu Quốc hội không bỏ phiếu ủng hộ viện trợ, người dân Ukraine sẽ gánh hậu quả

VEDANT PATEL. ẢNH: GETTY IMAGES

Mỹ không có nguồn tài trợ nào để giúp Ukraine ngoài gói viện trợ mà Quốc hội phải biểu quyết. Nếu gói viện trợ không được biểu quyết, người dân Ukraine sẽ phải gánh chịu hậu quả. Vedant Patel, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong cuộc họp giao ban tại Bộ Ngoại giao 

Patel lưu ý rằng “không có hũ tiền thần kỳ nào ở đây”, vì vậy chúng ta phải chờ đợi và hy vọng rằng Quốc hội sẽ có thể hành động nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể.

Sau khi khoản tài trợ bổ sung cho Ukraine được bỏ phiếu, Mỹ sẽ có thể tiếp tục thực hiện cam kết hỗ trợ các đối tác Ukraine trong mọi lĩnh vực, bao gồm hỗ trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo.

“Tôi không đưa ra bất kỳ số liệu cụ thể nào, nhưng sẽ có những tác động thực sự, hợp pháp, hữu hình nếu chúng tôi không thể hoàn thành việc này [cung cấp tài chính – ed.]. Và cuối cùng là người dân Ukraina và những nỗ lực của họ để cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga sẽ bị ảnh hưởng.”

Theo Pravda Ukraine


Tags: , , ,

Comments are closed.