Tuyên bố chung của các Quốc gia thành viên Quy chế Rome của Tòa án Hình sự Quốc tế

Tuesday, August 8th, 2023


Vương quốc Anh, Costa Rica, Ý và Nhật Bản đã đưa ra một tuyên bố chung sau thủ tục tố tụng hình sự của chính quyền Liên bang Nga đối với Công tố viên Karim A. A. Khan và các Thẩm phán của Tòa án: Sergio Gerardo Ugalde Godínez, Rosario Salvatore Aitala và Tomoko Akane

(more…)