LÝ THUYẾT CHIẾN TRANH LAI (HỖN HỢP) CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC


Spread the love

Ngày 21 tháng 11 năm 2023 – Nhà xuất bản ISW

Tải xuống bản PDF

Lý thuyết chiến tranh lai của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Nils Peterson

Ngày 21 tháng 11 năm 2023

Bài học chính

 • Các nhà lý luận quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi chiến tranh hỗn hợp là cách các quốc gia triển khai tất cả các khía cạnh của quyền lực nhà nước vật chất và phi vật chất, bao gồm cả xã hội dân sự, để đối đầu gián tiếp với kẻ thù. Họ cũng xem nó như một phương tiện để đối đầu với các cường quốc trong một thế giới toàn cầu hóa và kết nối với nhau.
 • Các ấn phẩm hiện có của ĐCSTQ chỉ ra rằng chiến tranh hỗn hợp chấp nhận tiền đề của sự đối đầu mang tính hệ thống rằng chiến tranh là một cuộc tranh giành sức mạnh quốc gia toàn diện. Tuy nhiên, các ấn phẩm này gợi ý rằng chiến tranh hỗn hợp khác với sự đối đầu giữa các hệ thống ở chỗ nó không chấp nhận một cách rõ ràng việc nhấn mạnh vào các hệ thống lồng nhau như một cách nhìn nhận về chiến tranh.
 • Trung Quốc đang tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp vì Đài Loan bằng cách lồng ghép Đài Loan vào một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Hoa Kỳ. Cuộc chiến hỗn hợp chống lại Hoa Kỳ cũng nhắm vào các đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực, như Nhật Bản và Philippines, nhằm làm xấu đi hình ảnh cấu trúc an ninh do Hoa Kỳ lãnh đạo mang lại sự ổn định cho khu vực.

Giới thiệu

Các nhà lý luận quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi chiến tranh hỗn hợp là cách các quốc gia triển khai tất cả các khía cạnh của quyền lực nhà nước vật chất và phi vật chất, bao gồm cả xã hội dân sự, để đối đầu gián tiếp với kẻ thù. Họ cũng xem nó như một phương tiện để đối đầu với các cường quốc trong một thế giới toàn cầu hóa và kết nối với nhau. Khuôn khổ của họ trình bày chiến tranh hỗn hợp như một cuộc cạnh tranh về sức mạnh tổng thể, toàn diện. Các nhà lý thuyết sử dụng khái niệm này để thách thức tính ưu việt của tư tưởng đối đầu hệ thống, vốn là khuôn khổ thống trị của ĐCSTQ trong suốt những năm 2000 và đầu những năm 2010.

Khuôn khổ này kết hợp những gì mà các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ gọi là chiến tranh hỗn hợp và các hoạt động “vùng xám”, chẳng hạn như thao túng dư luận hoặc triển khai các lực lượng không chính quy.[1] Các nhà lý luận quân sự của ĐCSTQ đặt các khái niệm này vào một khuôn khổ chiến lược rộng hơn, nhấn mạnh sự phối hợp giữa các lĩnh vực và tổ chức chính phủ để tiến hành chiến tranh. Điều này khác với quan niệm của Hoa Kỳ vốn tập trung vào các hành động chiến thuật mà không cần đến chiến tranh.

Các chính sách của Hoa Kỳ dựa trên việc hợp tác, cạnh tranh và đối đầu với CHND Trung Hoa khi cần thiết phải đi ngược lại với quan điểm của ĐCSTQ rằng cạnh tranh ở các nước xung quanh CHND Trung Hoa là một hình thức đối đầu chiến tranh hỗn hợp hơn là cạnh tranh.< a i=1>[2] Những giải thích của Hoa Kỳ rằng ĐCSTQ đang hoạt động trong “vùng xám” hoặc sử dụng “các mối đe dọa hỗn hợp” không giải thích được điều này. Họ thất bại trong việc lồng ghép các hành động của đảng vào một khái niệm rộng hơn về cách đảng sử dụng biện pháp cưỡng bức để đạt được các mục tiêu chính trị của mình. Hiểu được chiến tranh hỗn hợp theo thuật ngữ của các nhà lý thuyết của đảng sẽ cung cấp thông tin cho những người ra quyết định về cách chống lại các mục tiêu cưỡng chế của ĐCSTQ một cách toàn diện mà không cần phải đáp trả từng hành động cưỡng chế của đảng.

Lý thuyết chiến tranh lai của ĐCSTQ

Quan điểm chủ yếu của các nhà lý thuyết quân sự của ĐCSTQ cho rằng chiến tranh hỗn hợp là cách các quốc gia triển khai tất cả các khía cạnh của quyền lực nhà nước vật chất và phi vật chất, bao gồm cả xã hội dân sự, để gián tiếp đối đầu với kẻ thù. [3] Nhà lý luận quân sự Gao Wei đã nắm bắt được chiều rộng của khái niệm này khi ông đưa ra định nghĩa chính xác đầu tiên của ĐCSTQ về chiến tranh hỗn hợp trên một cơ quan báo chí trực thuộc Bộ Quốc phòng được nhà nước phê chuẩn vào năm 2020.

“[Chiến tranh hỗn hợp] là một hành động chiến tranh thống nhất và phối hợp được tiến hành ở cấp chiến lược, sử dụng chính trị (dư luận, ngoại giao, luật pháp, v.v.), kinh tế (chiến tranh thương mại, chiến tranh năng lượng, v.v.). ), quân sự (chiến tranh tình báo, chiến tranh điện tử, hoạt động đặc biệt) và các phương tiện tương tự khác.”[4]

Việc Gao sử dụng thuật ngữ “chiến lược” trong bối cảnh thảo luận xung quanh việc Nga can thiệp quân sự vào Syria và Ukraine trong những năm 2010 nhằm đạt được các mục tiêu chính trị của Nga. Bối cảnh này chỉ ra rằng cách hiểu của Gao về thuật ngữ này gần tương ứng với cấp độ chiến lược của chiến tranh, liên quan đến việc sử dụng tất cả các lực lượng sẵn có trong một chiến trường nhất định để đạt được tất cả các mục tiêu trong chiến trường đó. Tuy nhiên, không có nhà lý thuyết nào của ĐCSTQ sử dụng rõ ràng khuôn khổ cấp độ chiến tranh khi thảo luận về chiến tranh hỗn hợp.

 • Quân đội Hoa Kỳ xác định cấp độ chiến lược của chiến tranh là cấp độ bao gồm chính sách quốc gia và chiến lược chiến trường. “Ở cấp độ chiến lược, một quốc gia thường xác định hướng dẫn quốc gia nhằm giải quyết các mục tiêu chiến lược nhằm hỗ trợ các quốc gia chiến lược cuối cùng và sử dụng nguồn lực quốc gia để đạt được các mục tiêu đó.”[5]

Việc ít nhất một số tổ chức của ĐCSTQ, chẳng hạn như Phòng Thương mại Điện tử Trung Quốc, đã lặp lại định nghĩa này trong công việc của họ cho thấy mức độ đồng thuận trong bộ máy quan liêu của đảng xung quanh khái niệm của Gao.[ 6] Một tuyên bố gần đây của một chỉ huy Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) đã củng cố quan điểm này. Tư lệnh Mặt trận miền Tây PLA, Vương Hải Giang, người đã chỉ huy nhiều chức năng khác nhau ở miền Tây Trung Quốc kể từ giữa những năm 2010, đã xuất bản một bài báo vào tháng 5 năm 2023 lặp lại định nghĩa của Gao về chiến tranh lai.[7]

Các nhà lý thuyết quân sự khác của ĐCSTQ cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách đảng nhìn nhận khái niệm chiến tranh hỗn hợp bằng cách xây dựng cách thực hiện khái niệm này. Quan điểm mà các nhà lý thuyết công bố chỉ ra rằng đảng này coi việc tranh giành ảnh hưởng với Hoa Kỳ tại các quốc gia bên thứ ba có tầm quan trọng về mặt địa lý hoặc chính trị ở ngoại vi Trung Quốc là chiến tranh lai. Các nhà lý luận đại diện cho tư duy của đảng trong chừng mực họ dạy cho cán bộ đảng ưu tú hoặc xuất bản trên các ấn phẩm của quân đội được phát hành rộng rãi.

 • Han Aiyong, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Trường Đảng Trung ương, một trong những tổ chức đào tạo giới tinh hoa trong đảng về quan hệ quốc tế, coi mục tiêu của chiến tranh hỗn hợp là gây bất ổn cho các cường quốc dọc khu vực ngoại vi của họ mà không nhắm trực tiếp vào các cường quốc.[8] Một cuộc chiến tranh hỗn hợp không nhất thiết phải chinh phục lãnh thổ mà chiếm được lòng dân, từ từ làm suy thoái môi trường an ninh xung quanh của một cường quốc. [9]
 • Trực thuộc PLA Bản tin Quân đội Giải phóng biên tập viên bộ phận lý thuyết Xu Sanfei nêu lập luận chung giữa các nhà lý thuyết của ĐCSTQ rằng bản chất liên kết của toàn cầu hóa sẽ mở ra một con đường cho các biện pháp đối đầu gián tiếp giữa các cường quốc.[10] Sự kết nối giúp các nước yếu và mạnh có thể cạnh tranh thông qua chiến tranh hỗn hợp thông qua tất cả các phương tiện mà nhà nước có sẵn. [11] Ông cũng lưu ý rằng chiến tranh hỗn hợp xuất hiện do các cường quốc có vũ khí hạt nhân và quân đội lớn khiến xung đột trực tiếp đáng kể giữa lực lượng quân sự thông thường của các cường quốc đó giảm bớt khả năng xảy ra.[12]
 • Trang web chính thức của PLA đã đăng một bài viết nói rằng lực lượng quân sự truyền thống tạo thành xương sống của chiến tranh hỗn hợp mặc dù các trận chiến quy mô lớn không phải là con đường cạnh tranh chính.[13]< /span>[16] Những bài viết này chứng minh rằng “ba cuộc chiến” (dư luận, tâm lý và chiến tranh) được công bố rộng rãi của ĐCSTQ. chiến tranh pháp lý) là phương tiện để tiến hành chiến tranh hỗn hợp.[15]cũng viết về các phương tiện phi động lực như kinh tế, ngoại giao, nhận thức, pháp lý, mạng và dư luận đan xen với động lực tiến hành chiến tranh lai.Nhân dân nhật báo Bộ phận quân sự của cơ quan truyền thông ĐCSTQ [14] Các đơn vị phi chính quy và sự lật đổ của cột thứ năm của một xã hội thù địch cùng nhau củng cố các phương tiện phi động lực để tiến hành chiến tranh.

Các nhà lý thuyết của ĐCSTQ giải thích chi tiết về việc sử dụng chiến tranh hỗn hợp có liên quan đến cách họ lập luận rằng Hoa Kỳ và Nga đã sử dụng nó. Điều này bao gồm tầm quan trọng của lớp vỏ biện minh pháp lý trong chiến tranh hỗn hợp. Cơ sở pháp lý có thể bao gồm từ những tuyên bố ủng hộ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế cho đến những yêu cầu can thiệp rõ ràng từ chính phủ sở tại. Các nhà lý thuyết cũng giải thích rằng một quốc gia có thể sử dụng chiến tranh hỗn hợp cho mục đích tấn công hoặc phòng thủ nhưng không nêu rõ sự khác biệt giữa các mục đích sử dụng về mặt thực hiện hoặc hiệu quả. Do đó, việc dán nhãn một cuộc chiến tranh kết hợp tấn công hay phòng thủ là một tuyên bố mang tính quy phạm của ĐCSTQ chứ không phải là sự trình bày rõ ràng về các loại chiến tranh khác nhau. Đáng chú ý, có rất ít bài viết công khai về chiến tranh hỗn hợp kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược thông thường toàn diện đang diễn ra vào Ukraine vào năm 2022.

 • Gao Wei nhấn mạnh cách Nga biện minh cho sự can thiệp quân sự của mình vào Syria và Ukraine bằng cách tuyên bố can thiệp hợp pháp theo yêu cầu của nước chủ nhà trong suốt những năm 2010. Ông cũng dẫn ra ví dụ về việc Nga tổ chức trưng cầu dân ý sau khi chiếm Crimea để chính thức sáp nhập nước này vào Nga.[17] Một trang web chính thức của PLA cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các biện minh pháp lý, chẳng hạn như tự do hoạt động hàng hải, để củng cố cuộc chiến tranh hỗn hợp được cho là của Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc ở Biển Đông.[18]
 • Các nhà lý thuyết Li Xiangying, Wang Jianing và Xia Zhenning đã viết trong một cơ quan báo chí trực thuộc Bộ Quốc phòng rằng Hoa Kỳ tiến hành chiến tranh hỗn hợp tấn công trong khi người Nga làm như vậy để phòng thủ.[19] Họ giải thích rằng Hoa Kỳ đã hành động xúc phạm khi hỗ trợ việc mở rộng về phía đông của NATO kể từ những năm 1990, khiến Ukraine trở thành vùng đệm mà Hoa Kỳ và Nga cạnh tranh qua đó. Họ lập luận rằng Hoa Kỳ đã đẩy Ukraine ra xa Nga hơn thông qua các chiến thuật chiến tranh kết hợp nhằm kích động người dân Ukraine chống lại chính phủ thân Nga của họ. Điểm thứ hai có lẽ ám chỉ đến Cuộc Cách mạng Nhân phẩm năm 2014 đã buộc Tổng thống Ukraine thân Nga Viktor Yanukovych phải từ chức.[20]
 • Các nhà lý thuyết quân sự của ĐCSTQ nhìn chung coi Nga là trường hợp điển hình hữu ích nhất để thực hiện chiến tranh hỗn hợp vì tần suất nước này sử dụng chiến tranh hỗn hợp trên khắp Châu Phi, Syria và Ukraine.[21 Có sự đồng thuận giữa các nhà lý thuyết của ĐCSTQ rằng ban đầu Nga tụt hậu so với Hoa Kỳ trong việc thực hiện chiến tranh hỗn hợp nhưng đã bắt kịp kể từ năm 2013.[22]

Sự giao thoa giữa chiến tranh hỗn hợp và đối đầu hệ thống trong tư tưởng chiến lược của ĐCSTQ

Các nhà lý thuyết quân sự của ĐCSTQ ít chú ý rõ ràng trong các ấn phẩm của đảng đối với sự tương tác giữa chiến tranh kết hợp và đối đầu giữa các hệ thống, trong đó đề cập đến quan điểm chiến tranh là sự cạnh tranh giữa các hệ thống hệ thống đối lập nhau.[23] Các ấn phẩm hiện có của ĐCSTQ chỉ ra rằng chiến tranh hỗn hợp chấp nhận tiền đề của sự đối đầu mang tính hệ thống rằng chiến tranh là cuộc tranh giành sức mạnh quốc gia toàn diện. Tuy nhiên, các ấn phẩm này gợi ý rằng chiến tranh hỗn hợp khác với sự đối đầu giữa các hệ thống ở chỗ nó không chấp nhận một cách rõ ràng việc nhấn mạnh vào các hệ thống lồng nhau như một cách nhìn nhận về chiến tranh.

 • Tư duy của ĐCSTQ về đối đầu hệ thống đã xuất hiện trước chiến tranh hỗn hợp và đưa ra các quan niệm mà chiến tranh hỗn hợp tương tác với nhau. Sự tương tác non trẻ này có liên quan đến nội dung tư tưởng chiến lược mà quân đoàn sĩ quan cấp tướng PLA dựa vào.
 • Chiến thắng nhanh chóng của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất là động lực để ĐCSTQ bắt đầu coi các cuộc xung đột hiện đại là sự đối đầu giữa các hệ thống. Trong khuôn khổ đối đầu hệ thống này, ĐCSTQ nhấn mạnh đến việc thiết lập quyền thống trị về thông tin và ra quyết định.[24]
 • Lý thuyết đối đầu hệ thống và lý thuyết chiến tranh hỗn hợp đều coi thời kỳ toàn cầu hóa và hiện đại hóa công nghệ bắt đầu sau Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất là điểm khởi đầu về mặt khái niệm. Tư tưởng đối đầu hệ thống xuất hiện trong suốt những năm 2000 và đầu những năm 2010.[25] Chiến tranh hỗn hợp ban đầu đi vào từ vựng của đảng vào cuối những năm 2010.<26

Một số bài viết về chiến tranh hỗn hợp và đối đầu hệ thống của các nhà lý thuyết quân sự của ĐCSTQ, chẳng hạn như Guo Ruobing, cho thấy rằng sự giao thoa giữa hai khái niệm này là một chủ đề nghiên cứu đang diễn ra của các nhà lý luận đảng. [27] Guo đã sử dụng sự đối đầu mang tính hệ thống làm điểm khởi đầu để mô tả chiến tranh hỗn hợp trong một bài báo năm 2022 bằng cách coi chiến tranh hỗn hợp sau này là “một cuộc đối đầu có hệ thống dựa trên sức mạnh toàn diện của một quốc gia”. Điều này cho thấy tầm quan trọng của chiến tranh hỗn hợp trong việc thực hiện các mục tiêu chính trị của đảng ngay cả khi hai quốc gia chưa tuyên chiến với nhau.[29] Guo ủng hộ quan điểm về chiến tranh hỗn hợp kết hợp các phương tiện động học và phi động lực trong một cuộc đấu tranh đang diễn ra.[28]

Những tác động đối với Hoa Kỳ và Đài Loan

Các hành động cưỡng chế mà ĐCSTQ đang thực hiện để kiểm soát Đài Loan nằm trong khuôn khổ chiến tranh hỗn hợp của các nhà lý thuyết quân sự. Những nỗ lực của ĐCSTQ nhằm thâm nhập vào toàn bộ xã hội Đài Loan thông qua các biện pháp chính trị, kinh tế và quân sự phù hợp với các thành phần cốt lõi trong định nghĩa của Gao Wei về chiến tranh hỗn hợp. ĐCSTQ cũng tuyên bố sẽ phối hợp hành động với các tổ chức Đài Loan đại diện cho công dân Trung Hoa Dân Quốc để mang lại cho hành động của đảng một vẻ hợp pháp trong khuôn khổ chiến tranh hỗn hợp.

 • Giám đốc các vấn đề Đài Loan của PRC Song Tao đã gặp gỡ phái đoàn Hiệp hội Hữu nghị Mazu Đài Loan vào tháng 2. Mazu là nữ thần biển được tôn thờ ở Trung Hoa Dân Quốc và Trung Quốc. Song coi Hiệp hội Hữu nghị Mã Tổ là một cách để củng cố văn hóa Trung Quốc và “duy trì tình cảm dân tộc ở cả hai bờ eo biển”.[30] Sử dụng như vậy các tổ chức tôn giáo có thể tạo điều kiện cho ĐCSTQ truyền bá những câu chuyện ủng hộ ĐCSTQ xung quanh bản sắc Trung Quốc tại Trung Hoa Dân Quốc. Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan đã cảnh báo về nỗ lực của ĐCSTQ trong việc sử dụng các ngôi chùa tôn giáo theo cách này vào tháng 10.[31]
 • Bộ Thương mại CHNDTH đã bắt đầu một cuộc điều tra đang diễn ra vào giữa tháng 4 sau khi Tổng thống ROC Tsai Ing-wen gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Kevin McCarthy vào đầu tháng 4. Bộ Thương mại có quyền kéo dài cuộc điều tra đến ngày 12 tháng 1, một ngày trước cuộc bầu cử tổng thống ROC.[32] Điều này chứng tỏ ĐCSTQ lợi dụng điều tra kinh tế nhằm tác động đến các cuộc bầu cử chính trị trong ROC thông qua chiến tranh hỗn hợp.
 • Không quân PLA đã gia tăng số lượng máy bay vi phạm Vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan hàng ngày trong ba năm qua.[33] Điều này thể hiện khía cạnh quân sự nổi bật nhất trong nỗ lực chiến tranh hỗn hợp của ĐCSTQ nhằm vào Đài Loan.

ĐCSTQ coi cuộc chiến hỗn hợp chống lại Đài Loan là mang tính phòng thủ, tương tự như kinh nghiệm của Nga với việc mở rộng NATO. Nhận thức này nảy sinh do ĐCSTQ coi sai chủ quyền của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) là bất hợp pháp do quan điểm sai lầm của đảng rằng Đài Loan là một tỉnh của CHND Trung Hoa. ĐCSTQ tự coi mình đang tham gia vào một cuộc chiến tranh hỗn hợp nhằm buộc Đài Loan rời xa mối quan hệ với Hoa Kỳ, giống như họ coi Điện Kremlin đang tham gia vào một cuộc chiến phòng thủ chống lại Hoa Kỳ ở Ukraine trước năm 2022.

 • Các phương tiện truyền thông do ĐCSTQ kiểm soát coi Đài Loan là một con tốt của Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ thao túng và sẽ bỏ rơi trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.[34] Từ góc độ của ĐCSTQ, cần loại bỏ khả năng giao tiếp và di chuyển con tốt (Đài Loan) của người chơi cờ (Mỹ) để hoàn thành mục tiêu “thống nhất” với Đài Loan của đảng. Đảng này đặt mục tiêu làm suy giảm ảnh hưởng chính trị, kinh tế và quân sự của Hoa Kỳ với Đài Loan, thành phần cốt lõi trong định nghĩa về chiến tranh hỗn hợp của Gao Wei, để đạt được mục tiêu này.

PRC lồng ghép cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Đài Loan trong một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Hoa Kỳ. Việc theo đuổi một cuộc chiến tranh hỗn hợp nhắm vào Đài Loan cũng liên quan đến một cuộc chiến tranh hỗn hợp với Hoa Kỳ vì đảng này coi bất kỳ mối quan hệ nào của Hoa Kỳ với Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) đều gây bất ổn cho Trung Quốc. ĐCSTQ giữ quan điểm này vì họ coi Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) là một quốc gia bất hợp pháp mà việc sáp nhập vào Trung Quốc là cách duy nhất để ổn định môi trường an ninh trước mắt. ĐCSTQ nhắm vào các đồng minh khu vực của Hoa Kỳ, như Nhật Bản và Philippines, để thực hiện cuộc chiến tranh hỗn hợp và làm suy giảm hình ảnh cấu trúc an ninh do Hoa Kỳ lãnh đạo mang lại sự ổn định cho khu vực.

Tuyên truyền của ĐCSTQ vào tháng 8 đưa tin sai sự thật rằng Nhật Bản đã thải ra lượng nước thải phóng xạ nguy hiểm từ Fukushima là một ví dụ gần đây về nỗ lực chiến tranh hỗn hợp lồng ghép của Trung Quốc. Tuyên truyền này cũng là một phần của cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Hoa Kỳ vì sự hợp tác chặt chẽ về chính trị, kinh tế và quân sự giữa Mỹ và Nhật Bản trong khu vực. ĐCSTQ coi Nhật Bản là người vô trách nhiệm cũng nhằm mục đích chống lại vai trò tích cực của Hoa Kỳ trong khu vực. Hình ảnh vô trách nhiệm đó cho phép ĐCSTQ tuyên bố rằng cấu trúc an ninh do Mỹ dẫn đầu tạo ra sự hỗn loạn hơn là ổn định khu vực.

 • Bộ Ngoại giao CHND Trung Hoa và các phương tiện truyền thông nhà nước cáo buộc Nhật Bản “trình bày sai” về tính an toàn của việc phóng điện. Họ cũng ngụ ý rằng Nhật Bản đã phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để che giấu mối nguy hiểm thực sự mà nước thải gây ra nhiều lần.[35] Thông điệp này mâu thuẫn với tuyên bố của IAEA, vốn cho rằng việc xả khí thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima là an toàn.[36]

Việc ép buộc quân sự của ĐCSTQ đối với Philippines, chẳng hạn như ở Bãi cạn Second Thomas, cũng tạo điều kiện cho đảng này vi phạm chủ quyền lãnh thổ của một đồng minh trong hiệp ước của Hoa Kỳ, làm suy yếu cấu trúc an ninh do Hoa Kỳ lãnh đạo như một phần của cuộc chiến tranh hỗn hợp . Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc và lực lượng dân quân hàng hải đã đâm vào các tàu Philippines khi đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho Bãi cạn Second Thomas vào ngày 22 tháng 10.[37] Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc tiếp tục hoạt động quấy rối các tàu Philippines đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế vào tháng 11.[38] Hành động gây hấn này nhằm mục đích hợp pháp hóa các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc đối với Bãi cạn Second Thomas mà Philippines đã chiếm đóng kể từ năm 1999.

Chú thích cuối


[1] https://www.soc.mil/Files/PerceiveGrayZoneIndicationsWP.pdf

https://www.csis.org/analysis/competing-gray-zone-countering-competition…
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/us-adversaries-hav…

[2] https://www.state.gov/a-forign-policy-for-the-american-people/

[3] https://brgg dot fudan.edu.cn/articleinfo_4769.html

http://www chấm 81.cn/yw_208727/10034967.html

http://www.81 chấm cn/jfjbmap/content/2021-09/02/content_298119.htm

http://wx.gdinfo dot net/articles/article_detail.aspx?id=7108473682

[4] http://www.81 chấm cn/jfjbmap/content/2020-01/02/content_251236.htm< /span>

[5] https://irp.fas.org/doddir/dod/jp1.pdf, I-7—I- 8

[6] http://www.cecc dot org.cn/news/201809/549119.html

[7] https://mp.weixin dot qq.com/s/f8qTtzuqsfMLDUWjqQDI0g

[8] https://www.sohu dot com/a/290470022_618422

[9] https://www.sohu dot com/a/290470022_618422

[10] http://www.81 chấm cn/ll_208543/10071341.html

http://world dot people.com.cn/n1/2017/1202/c415646-29681721.html

http://www chấm 81.cn/yw_208727/10034967.html

[11] http://www.81 chấm cn/ll_208543/10071341.html

[12] http://www.81 chấm cn/ll_208543/10071341.html

[13] http://www.81 dot cn/jfjbmap/content/2020-01/02/content_251236.htm< /span>

http://www.81 chấm cn/jfjbmap/content/2021-09/02/content_298119.htm

[14] http://www.81 dot cn/jfjbmap/content/2021-08/19/content_296897.htm< /span>

[15] http://military.people dot com.cn/n1/2021/1220/c1011-32312291.html< /span>

[16] Để biết thông tin tổng quan về ba cuộc chiến, hãy xem https://jamestown.org/program/the-plas-latest -tư duy chiến lược-… , https://www.usip.org/publications/2023/08/china-and -space-next-frontier-…

[17] http://www.81 dot cn/jfjbmap/content/2020-01/02/content_251236.htm< /span>

[18] http://www.js7tv dot cn/news/201701_74837.html

[19] http://www.81 dot cn/jfjbmap/content/2021-09/02/content_298119.htm< /span>

http://world dot people.com.cn/n1/2017/1202/c415646-29681721.html

[20] http://www.81 dot cn/jfjbmap/content/2021-09/02/content_298119.htm< /span>

[21] http://www.81 dot cn/jfjbmap/content/2021-09/02/content_298119.htm< /span>

http://wx.gdinfo dot net/articles/article_detail.aspx?id=7100532779

http://wx.gdinfo dot net/articles/article_detail.aspx?id=7108473682

http://www.xyfzqk dot org/UploadFile/Issue/202111080001/2023/3/20230328024405WU_FILE_0.pdf

[22] https://www.sohu dot com/a/212718228_465915

http://www.qstheory chấm cn/llwx/2019-05/16/c_1124500309.htm

[23] Engstrom, Jeffrey, Đối đầu hệ thống và Chiến tranh phá hủy hệ thống: Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tìm cách tiến hành chiến tranh hiện đại như thế nào. Santa Monica, CA: Tập đoàn RAND, 2018. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1708.html, p.iii- iv, ix.

[24] Jeffrey Engstrom, “Đối đầu hệ thống và chiến tranh hủy diệt hệ thống: Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tìm cách tiến hành chiến tranh hiện đại như thế nào,” Rand Corporation, 2018 < a i=2>https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1708.html, p. 12.

[25] Engstrom, Jeffrey, Đối đầu hệ thống và Chiến tranh phá hủy hệ thống: Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tìm cách tiến hành chiến tranh hiện đại như thế nào. Santa Monica, CA: Tập đoàn RAND, 2018. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1708.html, p. 19-9.

[26] http://www.js7tv dot cn/news/201701_74837.html

http://www.qstheory chấm cn/llwx/2019-05/16/c_1124500309.htm

http://world dot people.com.cn/n1/2017/1202/c415646-29681721.html

[27] https://www.81 dot cn/jfjbmap/content/2022-09/29/content_325064.htm< /span>

[28] https://www.81 dot cn/jfjbmap/content/2022-09/29/content_325064.htm< /span>

[29] https://www.81 dot cn/jfjbmap/content/2022-09/29/content_325064.htm< /span>

[30] http://www.gwytb dot gov.cn/xwdt/zwyw/202302/t20230216_12510997.htm

[31] https://www.taipeitimes dot com/News/taiwan/archives/2023/10/18/2003807856< /span>

https://news.ltn dot com.tw/news/politics/paper/1610468

[32] http:// trb.mofcom dot gov.cn/article/cs/202304/20230403403369.shtml

http://www.news dot cn/fortune/2023-08/17/c_1129808404.htm

[33] https://docs.google.com/ Spreadsheets/d/1qbfYF0VgDBJoFZN5elpZwNTiKZ4nvCUc…

[34] https://news.gmw dot cn/2023-09/15/content_36833975.htm

https://news.cctv dot com/2023/07/02/ARTIwoEcGJDxeoy14YSXZejO230702.shtml

https://cn.chinadaily dot com.cn/a/202306/14/WS64893e76a310dbde06d234c2.html

[35] https://www.fmprc.gov dot cn/fyrbt_673021/202307/t20230714_11113401.shtml

https://world.huanqiu dot com/article/4DgE2pp1cnB

[36] https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-finds-japans-plans-to…

[37] https://www.state.gov/u-s-support-for-our-philippine-allies-in-the-face-…

https://apnews.com/article/south-china-sea-philippines-second-thomas-sho…

[38] https://www.nytimes.com/2023/11/11/world/asia/philippines-sierra-madre-s…


Comments are closed.