Posts Tagged ‘Navalny’


Navalny: một tù nhân kiên cường – Bị đầu độc, bị tra tấn, bị tống giam. Tại sao không gì có thể hủy hoại tù nhân chính trị số một của Putin?

Thursday, July 13th, 2023

Anh ta có thể đang ở trong một nhà tù ở Nga, đang trải qua một phiên tòa có thể khiến bản án của anh ta tăng thêm 30 năm, nhưng Alexei Navalny không bỏ cuộc

QuaMartin FletcherNgày 13 tháng 7 năm 2023 • 8:00 sáng

Navalny bị bắt sau một cuộc biểu tình chống tham nhũng ở Moscow, 2017
Navalny bị bắt sau một cuộc biểu tình chống tham nhũng ở Moscow, 2017Credit : Getty
(more…)