Posts Tagged ‘Nguyên tử’


Người Nga nói với Putin: Không dùng vũ khí hạt nhân

Saturday, June 17th, 2023

Một cuộc thăm dò mới cho thấy sự ủng hộ ảm đạm đối với việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Putin ở Ukraine – một khả năng mà Putin gần như ngay lập tức củng cố mà ông đang cân nhắc.

Bởi Paul D. Shinkman| – Ngày 16 tháng 6 năm 2023, lúc 12:18 chiều – US News

Người Nga nói với Putin: Không nên dùng vũ khí hạt nhân

Vụ nổ hạt nhân do bom nguyên tử Mỹ tạo ra.
(GETTY IMAGES)
(more…)