Posts Tagged ‘Nikki Haley’


Quan điểm của ứng cử viên TT Hoa Kỳ Nikki Haley về các vấn đề quan trọng đối với cử tri

Sunday, January 21st, 2024
  • Nikki Haley là cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc và thống đốc Nam Carolina
  • Haley gần đây đã nổi lên với vị trí á quân sau Trump trong một cuộc thăm dò gần đây
  • Haley đã đứng ngoài các ứng cử viên GOP, đáng chú ý nhất là với lập trường phá thai

Tom Palmer Đã cập nhật:

(more…)