Posts Tagged ‘tôn giáo’


Tài liệu nội bộ: Trung Cộng siết chặt và làm biến chất tôn giáo

Thursday, July 15th, 2021
cách Trung Cộng làm biến chất tôn giáo
(Ảnh: Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Tỉnh ủy Tứ Xuyên của Trung Cộng)
  • Thứ tư, 14/07/2021
(more…)