Posts Tagged ‘âu châu’


Tham vọng của Trung Cộng thất bại khi Nghị viện Châu Âu đóng băng các thỏa thuận đầu tư

Wednesday, May 26th, 2021

Phụng Minh | DKN

Ảnh: Youtube/DKN.TV.

Chuyên gia các vấn đề thời sự Vương Hách đã có bài bình luận về việc tự tìm đến thất bại của chính quyền Trung Quốc trong việc nâng cấp quan hệ đầu tư với châu Âu. Dưới đây là nội dung bài bình luận của ông.

(more…)