Posts Tagged ‘bình luận’


Putin không còn đường lựa chọn nào ở Ukraine

Saturday, July 29th, 2023

Nga tiến gần hơn đến một sự trả giá

Bởi Lawrence Freeman Foreign Affairs

Ngày 25 tháng 7 năm 2023

Một người lính Ukraine gần thành phố Bakhmut, Ukraine, tháng 7 năm 2023

Sofia Gatilova / Reuters

(more…)