Posts Tagged ‘Nga rối loạn’


Những tay súng giết cảnh sát, tu sĩ và thường dân trong các cuộc tấn công vào các địa điểm thờ phượng ở Dagestan của Nga

Monday, June 24th, 2024

Bởi Darya Tarasova , Jen Deaton , 

Mariya Knight và Josh Pennington, CNN Đọc trong 6 phút Cập nhật 6:20 AM EDT, Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

(more…)