Posts Tagged ‘Nhật’


‘Thật là một điều kỳ diệu’: Làm thế nào hành khách thoát khỏi quả cầu lửa của hàng không Nhật Bản ở Tokyo

Tuesday, January 2nd, 2024

thoisu 02 

Edit‘Thật là một điều kỳ diệu’: Làm thế nào hành khách thoát khỏi quả cầu lửa của hàng không Nhật Bản ở Tokyo

Daniel Leussink và Yoshifumi Takemoto

Thứ Ba, ngày 2 tháng 1 năm 2024 lúc 12:43 trưa theo giờ EST·Đọc 4 phút

Bởi Daniel Leussink và Yoshifumi Takemoto

Hình: Wall Street Journal.

(more…)